Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Molde kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra.

I Molde kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved akuttsituasjon, mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med

Politi: 112

Barneverntjenesten: 71 11 16 00 (dagtid)

Barnevern mottaksteam: 90 80 40 40 (dagtid)

Barnevernsvakta: 97 60 16 16 (ettermiddager, kl 15.30-08.00, og helg/røddager)