Molde våpen BTI-veileder

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Molde kommune

Her finner du noen av tilbudene, særlig rettet mot ungdom, i Molde kommune.
For en mer utfyllende oversikt over tilbud/tiltak i kommunen klikk her (molde.kommune.no)

Ung i Molde

Paraply for info til ungdom – ungimolde.no er en nettside for ungdom i Molde. Her vil vi samle informasjon som gjelder ungdom. Du finner informasjon om: Molde ungdomsråd, fritidsklubbene i kommunen, aktiviteter, helsestasjon for ungdom, hvor du kan søke penger til egne prosjekter, ukm og mye annet. Under Hva skjer? finner du ulike arrangementer som kommunen eller andre står bak.

Fritidsklubber  I Molde kommune finnes det tre ungdomsklubber for ungdom over 13 år (fra ungdomsskolealder). Fritidsklubbene er rusfrie og er gratis.
* Klubben – Molde ungdomsklubb – i Molde sentrum. Kontaktperson: Hege Merethe Gagnat, telefon: 9414 3153.
* Grotta ungdomsklubb – i Nesset frivilligsentral. Kontaktperson: Frank Stenløs, telefon: 4047 4253.
* Tomrommet Fritidsklubb -på Skjevik barne- og ungdomsskole. Kontaktperson: Harald Roaldsetli, telefon: 4529 3548.

Lån utstyr til sport og friluftsliv Bua i Molde er en utstyrssentralen i Molde sentrum. Her kan du låne sport- og fritidsutstyr gratis. BUA vil ha utstyr både til sommer- og vinteraktivitet. Kontaktperson: Bjørn Jarle Kleppen, telefon: 9051 9705.

Oversikt over ungdomsaktiviteter i MoldeUng i Molde 

Helsestasjon for ungdom og studenter

Vi er et tilbud for ungdom fra 13 – 20 år og studenter. I åpningstiden kan du snakke med helsesykepleier/jordmor eller lege. Hvis du ønsker å snakke med barne- og ungdomspsykiater, må du snakke med enten helsesykepleier/jordmor eller lege først.

Hos oss kan du komme for å snakke om ting du lurer på, som for eksempel:
* fysisk eller psykisk helse
* spiseforstyrrelser
* stress
* problemer hjemme eller på skolen
* tristhet eller angst
* selvmordstanker
* rus
* forelskelse
* søvnproblem
* seksualitet

Kontaktperson og timebestilling: Tone E Furuli, telefon: 9028 2080, e-post: tone.furuli@molde.kommune.no.

Ungdomskontakten

Ungdomskontakten er en kommunal tjeneste for ungdom (13-23 år). Du kan ta kontakt med oss når du ønsker noen å prate med, eller om du skulle trenge veiledning, råd og hjelp når det gjelder: skole, familie, konflikter, rus, jobb, fritid eller andre ting som opptar deg.

Vi har taushetsplikt Det betyr at det vi snakker om blir mellom oss. Har du et problem vi synes er veldig alvorlig vil vi diskutere dette med deg, for å se om ikke andre kan hjelpe deg bedre enn oss. Ungdomskontakten kan hjelpe deg å komme i kontakt med disse.

Råd og veiledning Ungdomskontakten bidrar også med råd og veiledning til foreldre/pårørende og samarbeidspartnere som tar kontakt med oss. Vi samarbeider med andre som har kontakt med og jobber for ungdom i Molde. Dette kan være skoler, fritidsklubben eller ungdommen sitt eget nettverk.

Terskelen for kontakt er lav Dersom du vil ha råd og tips, kanskje du er bekymret for en venn og lurer på hva du skal gjøre? Ring, send en melding eller en e-post, eller stikk innom. Her kan du være deg selv!

Kontaktperson: Andreas Henriksen, telefon: 4549 8740, e-post: andreas.henriksen@molde.kommune.no.

Barnevernet

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.
Telefon 7111 1600
E-post: barnevern@molde.kommune.no

Barnevernvakta, telefon 9760 1616 etter kl. 15.30 på hverdager, og hele døgnet på helg og helligdag.
Barnevernvakta er barnevernets akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Hovedoppgava er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.