-

Hvordan bruke BTI-veilederen

Hvordan benytte veilederen

Veilederen for BTI er et verktøy som skal gjøre det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen.

Modellen er delt inn i nivå 0, 1, 2 og 3. Hvert nivå viser vegen videre steg for steg.

Oversikt over veilederen

Første side viser en oversikt over veilederen. Øverst finner du en kortfattet forklaring til hvert nivå, under finner du stegene.

Oversikten er interaktiv, slik at du enkelt kan navigere til aktuelt nivå eller steg.

Illustrasjon Oversikt over veilederen

Veilederen

Når du skal benytte BTI-veilederen til å finne ut om et barn eller en ungdom trenger hjelp er det naturlig å starte på nivå 0, steg 1. Deretter følger du stegene videre til saken kan avsluttes.

Illustrasjon Veilederen

Hovedinnhold

Midt på siden: Her er hovedinnholdet som beskriver hva du skal gjøre på det gjeldende steget.

Illustrasjon Hovedinnhold

Tilhørende verktøy

Til høyre på siden: Her finner du et utvalg verktøy, som relevante dokumenter og skjema for det gjeldende steget. Du finner også en knapp som fører til alle verktøy som er knyttet til veilederen.

Illustrasjon Tilhørende verktøy